Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Lipcowa edycja Szkoły Animacji Społecznej

Po wielomiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, kontynuujemy od czerwca spotkania w realu w ramach Szkoły Animacji Społecznej – projektu realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka oraz Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka. W dniach 10 i 11 lipca grupa uczestników miała bazę wypadową w Ośrodku Szkoleniowym Barki w Chudobczycach. Czas wypełniły im: spotkanie z duchowością Św. Urszuli

Lip 12, 2021 Admin

Konkurs im. Jacka Kuronia termin zgłoszeń do 14 lipca

Przedłużono termin zgłoszeń do 14 lipca, w 10. edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia. W ramach Konkursu [eS] nagrodzeni będą Ci, którzy z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem na rzecz rozwiązywania ważnego problemu społecznego. W zeszłym roku ze względu na pandemię trzeba było przełożyć jubileuszową edycję. W Konkursie, poza standardową

Lip 09, 2021 Admin

Pożyczka płynnościowa dla PES

👉 Pomioty Ekonomii Społecznej mogą ubiegać się o pożyczkę płynnościową ❗❗❗ Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach otrzymała kolejne środki w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. Celem projektu jest poprawa płynności finansowej Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz wsparcie PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami wywołanymi epidemią COVID-19. Pożyczki mogą zostać udzielone mikro, małym i

Lip 08, 2021 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background