Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa. Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych.

Forum

Forum wymiany doświadczeń, myśli i koncepcji

Członkowie Sieci

Obecnie Sieć Barka zrzesza 27 stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów Ekonomii Solidarnej

Historia

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzys

Misja i cele

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych

Aktualne informacje

Konkurs  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego / Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie  „Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”. Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie gmin włączających i wspierających ekonomię społeczną i podmioty ekonomii społecznej w politykę lokalną. Konkurs prowadzony jest na terenie Wielkopolski i skierowany jest do gmin, które w latach 2019-2022

sie 10, 2022 Admin

Projekt o bezpieczeństwie ekonomicznym

Fundacja Pomocy Wzajemnej  Barka  wraz ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka realizuje projekt „Bezpieczeństwo ekonomiczne jednym z filarów włączenia społecznego” . Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności radzenia sobie  z trudną sytuacją życiową związaną  zadłużeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania projektu są skierowane do 160 osób, w tym uczestników Centrów Integracji Społecznej w województwie

sie 03, 2022 Admin

Spotkanie Sieci Barka w Jarosławcu

W środę 22 czerwca wzięliśmy udział w kolejnej wizycie studyjnej do siedziby organizacji członkowskiej Sieci Barka.  Spotkaliśmy się w Centrum Integracji Społecznej w Jarosławcu, prowadzonym przez Stowarzyszenie Dom Pełen Kultury. Mieliśmy okazję spotkać się z władzami regionu, w tym ze starostą Ernestem Iwańczukiem, wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską – Zabłocką,  a także burmistrzem Środy Wlkp. Piotrem Mielochem.

cze 23, 2022 Admin
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background